Αρχική

 

Η PremierTek ιδρύθηκε από εταίρους με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών σε θέματα οικονομικής, εμπορικής διαχείρισης καθώς και σε θέματα παραγωγής.

Δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο της Πληροφορικής από το 1997, με κύρια αποστολή :

Ανάπτυξη προϊόντων Λογισμικού και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών  με σκοπό να αποτελέσουν αυτά «Συντελεστές Δημιουργίας» (Enabling Factors) για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της επιχείρησης/οργανισμού, την αύξηση της προσαρμοστικότητας στο επιχειρησιακό περιβάλλον και την αύξηση της καθόλου απόδοσης της επιχείρησης/οργανισμού.